Contact Us

Medicos Biotech

Contact Us

Medicos Biotech

HQ : No. 1005, 125, Gwahak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea

Tel : +82-2-6138-3428

Fax : +82-2-6138-3555

E-mail : medicosbiotech@gmail.com